خوش آمدید:اخرین اخبار و شرایط طرح ها را در سایت دنبال کنید
ثبت نام عتبات 95 دانشجو
 

اطلاعات فردی
کد ملی زائر: **
نام : * نام خانوادگی: *نام پدر: *
شماره شناس نامه: * جنسیت: * وضعیت تأهل: *
تاریخ تولد: *** متقاضی دریافت وام: * تشرف به صورت:*
تلفن ثابت: * تلفن همراه: * پست الکترونیک:*
اطلاعات دانشگاهی
شماره دانشجویی/حکم کارگزینی: * استان محل دانشگاه:* نوع دانشگاه:*
دانشگاه: * وضعیت گذر نامه: *
مقطع تحصیلی: *
اطلاعات محل سکونت
کد پستی: * استان: * شهرستان: *
شهر : روستا: خیابان: *
کوچه: پلاک: *
آدرس: *
اطلاعات کاروان
اولیت اعزام: * اولیت دوم *
زائر اصلی/زائر ذخیره:
اطلاعات همراهان
همراه اول
کد ملی نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه: تلفن همراه:
1-

جنسیت نسبت وضعیت گذر نامه تاریخ تولد

همراه دوم
کد ملی نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه: تلفن همراه:
2-

جنسیت نسبت وضعیت گذر نامه تاریخ تولد
همراه سوم
کد ملی نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه: تلفن همراه:
3-

جنسیت نسبت وضعیت گذر نامه تاریخ تولد

اوقات شرعی